آرشیو برچسب های: ضریب هوشی

آیا افراد با ضریب هوشی بالا موفق ترند؟

در حالی که طبیعی است تصور کنیم افراد با ضریب هوشی فوق العاده بالا استعداد موفقیت را دارند، از جی گتسبی در “گتسبی بزرگ” تا لکس لوتر در کمیک های سوپرمن، ما ثروتمندی فوق العاده  را با هوشمندی فوق العاده مرتبط دانستیم. حتی رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز در توئیتی با تبلیغات گسترده در سال […]