آرشیو برچسب های: سیستم عصبی

ساختار، عملکرد و اختلالات مربوط به سیستم عصبی مرکزی

سیستم عصبی مرکزی

سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است. از آن به عنوان سیستم “مرکزی” یاد می شود، زیرا اطلاعات کل بدن را ترکیب کرده و فعالیت را در کل ارگانیسم هماهنگ می کند. این مقاله به مطالعه اجمالی سیستم عصبی مرکزی می پردازد. ما انواع سلول های درگیر، مناطق مختلف درون مغز، مدارهای نخاعی و […]

مبانی آناتومی سیستم عصبی

مغز مرکز فرماندهی بدن است. این ارگان تخصصی مسئول هر نوع فکر، احساس و اکثر قریب به اتفاق کارهای ما است. معماری سه بعدی منحصر به فرد (و پیچیده) آن نقش مهمی در تصمیم گیری و صدور دستورات مهم دارد. طی چند صد سال گذشته، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که مغز مناطقی را […]

سیستم عصبی خودگردان چیست

سیستم عصبی خودگردان تنظیم کننده انواع فرایندهای بدن است که بدون تلاش آگاهانه انجام می شود. سیستم خودگردان بخشی از سیستم عصبی محیطی است که وظیفه تنظیم عملکردهای غیر ارادی بدن مانند ضربان قلب، جریان خون، تنفس و هضم را بر عهده دارد. بررسی اجمالی این سیستم در ادامه به سه شاخه تقسیم می شود: […]