آرشیو برچسب های: سیستم عصبی مرکزی

ساختار، عملکرد و اختلالات مربوط به سیستم عصبی مرکزی

سیستم عصبی مرکزی

سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است. از آن به عنوان سیستم “مرکزی” یاد می شود، زیرا اطلاعات کل بدن را ترکیب کرده و فعالیت را در کل ارگانیسم هماهنگ می کند. این مقاله به مطالعه اجمالی سیستم عصبی مرکزی می پردازد. ما انواع سلول های درگیر، مناطق مختلف درون مغز، مدارهای نخاعی و […]