آرشیو برچسب های: سیستم عصبی خودگردان

سیستم عصبی خودگردان چیست

سیستم عصبی خودگردان تنظیم کننده انواع فرایندهای بدن است که بدون تلاش آگاهانه انجام می شود. سیستم خودگردان بخشی از سیستم عصبی محیطی است که وظیفه تنظیم عملکردهای غیر ارادی بدن مانند ضربان قلب، جریان خون، تنفس و هضم را بر عهده دارد. بررسی اجمالی این سیستم در ادامه به سه شاخه تقسیم می شود: […]