آرشیو برچسب های: سیستم شنوایی

ارتباط بین از دست دادن شنوایی و کاهش شناختی

دنیا مکانی پر سر و صدا است. مغز انسان برای پردازش مقدار انبوهی از اطلاعات حسی که در هر لحظه با آن روبرو می شود، به منابع شناختی محدود متکی است. به طوری که بر آنچه که مهم است تمرکز می کند، و آنچه را که مهم نیست فیلتر می کند. هنگامی که فردی دارای […]

حس شنوایی

کلمات عاشقانه یا خردمندانه، وزش آرام و بی وقفه باد در درختان، صدای بوق ماشین ها، هارمونی های تحسین برانگیز موتزارت همگی حس شنوایی ما را آگاه می کنند، غنی می کنند، و غالباً زندگی ما را مختل می کنند. این صداها ما را به جهانی در حال حرکت متصل می کنند. حرکاتی مانند برخورد […]