آرشیو برچسب های: سیستم ایمنی بدن

ارتباط بین خواب و سیستم ایمنی بدن

دکتر رابرت دبلیو گرین یکی از اساتید مرکز پزشکی دانشگاه جنوب غربی تگزاس، کار خود را صرف مطالعه چگونگی تغییر سیستم عصبی پستانداران بین حالت خواب و بیداری کرده است. از جمله تحقیقات وی این است که چگونه چنین تغییراتی بر عملکرد ایمنی بدن تأثیر می گذارد. در این مقاله، صحبت های وی در مورد […]