آرشیو برچسب های: سوگیری تأییدی

سوگیری تأییدی چیست

عقاید و باورهای شما از کجا ناشی می شود؟ اگر مانند اکثر مردم هستید، پس به احتمال زیاد شما هم احساس می کنید که عقاید شما بر اساس نتیجه سال ها تجربه و تجزیه و تحلیل عینی از اطلاعات در دسترس تان منطقی، معقول و بی طرفانه هستند. در واقع، همه ما مستعد ابتلا به […]