آرشیو برچسب های: سندروم توره

تست نوروفیدبک درمانی برای سندروم توره

سندرم توره نوعی اختلال رشد عصبی است که در کودکان و نوجوانان تشخیص داده می شود، و با حرکات یا صداهای غیرقابل کنترل و تکراری به نام تیک شناخته می شوند. این حرکات ممکن است شامل پلک زدن مکرر و غیر قابل کنترل، شانه بالا انداختن، غرغر کردن یا انفجار کلامی باشد. چنین تیک هایی […]