آرشیو برچسب های: سرنخ

مشتری یابی در فروش و تولید سرنخ یا لید،تفاوت در چیست؟

خلاصه ای از آنچه که قرار است بیان کنیم: اصطلاحات “تولید سرنخ” و “مشتری یابی در فروش” اغلب به یک شکل استفاده می شوند. آیا واقعا این دو یک معنی میدهند؟ گرچه یک تمایز واضح بین این فرایندها وجود دارد ، اما غیر معمول نیست که می توانید از این دو کار با هم استفاده […]