آرشیو برچسب های: رهبری فروش

یک اصل رهبری که هرگز نباید فراموش کنید!

بدترین ویژگی رهبران بی اثر فروش این است که آنها معتقدند مهمتر ، باهوش تر و دارای مهارت بیشتری نسبت به افرادی هستند که برایشان کار می کنند. در رهبری ، یک اصل بالاتر از همه است. بیشتر از اینکه افرادتان به شما نیاز داشته باشند شما به آنها نیاز دارید به عبارت دیگر شما […]

نتایج فروش ضعیف میتواند نشان دهنده ضعف رهبری فروش باشد

اگر فروشنده هایی را که معتقدید میتوانند بفروشند و این را در گذشته هم ثابت کرده اند استخدام کرده اید ، اولین جایی که باید بررسی کنید که چرا آنها نمی فروشند ، رهبری فروش شما است. بنابراین زمانی که فروشندگان در فروش ضعف دارند اولین و ساده ترین کار سرزنش کردن آنهاست. آنها تماس […]