آرشیو برچسب های: رنگ صوتی

نقش رنگ بر احساسات در زمان خرید

نقش رنگ در خرید

رنگ چه ما متوجه شویم و چه نشویم در اطراف ماست. از دیوارهای سفید دفتر ، کف کاشی های خاکستری موجود در یک فروشگاه مواد غذایی یا آسمان آبی ، فکر کردن در دنیایی بدون رنگ دشوار است. با وجود رنگ در اطراف ما در طول ساعت بیداری ، چه تاثیری بر احساس و رفتار […]

استفاده از رنگ های متناسب با یک فرکانس صوتی در تبلیغات

اصل نورومارکتینگ:بینایی و صدا در مغز ما به هم متصل هستند. فرکانس های خاص صدا در واقع توجه را به سمت رنگ های مرتبط هدایت می کنند کاربرد:فرکانس های صوتی زیاد یا پایین را افزایش دهید تا توجه ناخودآگاه را به ترتیب به سمت رنگ های روشن یا تیره سوق دهید. ما دوست نداریم آن […]