آرشیو برچسب های: رمزنگاری_تبلیغات

چطور یک چهره ایده آل برای تبلیغ خود انتخاب کنیم؟

اصل نورومارکتینگ:الگوریتم ها می توانند یک چهره متقاعد کننده ایده آل را برای انواع مختلف تبلیغات پیش بینی کنند. کاربرد:استفاده از این مدل میتواند به شما کمک کند تا بتوانید به خصوصیات یک چهره کامل به همراه ویژگیهای احساسی آن دست پیدا کنید. چهره مناسب برای تبلیغ زیبایی چیست؟ و برای پیشگیری از خشونت خانگی […]