آرشیو برچسب های: رفتار درمانی شناختی

بهزیستی درمانی چیست و چگونه کار می کند؟

روان درمانی از دیرباز بر روی بهبودی افراد و ارتقای آن ها تا سطح معمول عملکردی متمرکز بوده است. در حالی که پرداختن به بیماری های روانشناختی برای بهبود سلامت روان بسیار مهم است، اما از نظر کمک به افراد در دستیابی به عملکرد مطلوب کافی نیست. از زمان پیدایش، روانشناسی مثبت بر لزوم افزایش […]

مداخلات رفتاری و نگاهی بر مداخلات آنلاین

مداخلات رفتاری

مداخلات رفتاری باعث تشویق رفتارهای جدید شده و رفتارهای مثبت موجود را افزایش می دهد، در حالی که رفتارهای بیهوده را کاهش داده یا پایان می دهد. این مداخلات برای مدیریت و درمان انواع بیماری های جسمی و روانی در کودکان و بزرگسالان از جمله دیابت، چاقی، آسم و مشکلات عاطفی استفاده می شوند. حرکت […]

رفتار درمانی و انواع آن

رفتار درمانی اصطلاحی است که برای توصیف طیف گسترده ای از تکنیک ها برای تغییر رفتارهای ناسازگار استفاده می شود. هدف از انواع رفتار درمانی تقویت رفتارهای مطلوب و از بین بردن رفتارهای ناخواسته است. رفتار درمانی ریشه در اصول رفتارگرایی، یک مکتب فکری متمرکز بر ایده ای که ما از محیط خود می آموزیم، […]

استراتژی های رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی نوعی روان درمانی است که به افراد کمک می کند تا یاد بگیرند چگونه الگوهای فکری مخرب یا ناراحت کننده ای را که بر رفتار و احساسات آن ها تأثیر منفی دارند، شناسایی کرده و تغییر دهند. رفتار درمانی شناختی بر تغییر افکار منفی خودکار متمرکز است که می تواند منجر به […]