آرشیو برچسب های: رفتار خریدار

تاثیر میزان صدای موسیقی در انتخاب مشتری

اصل نورومارکتینگ:صدای موسیقی آرام خریدهای غذایی سالم مشتری را ترویج می کند ، در حالی که صدای موسیقی بلند باعث خرید مواد غذایی ناسالم می شود. کاربرد:ولوم موسیقی را در کسب وکار خود تنظیم کنید تا فروش مواد غذایی سالم یا ناسالم را بهینه کنید. تبلیغ کنندگان و محققان مدت ها است که از تأثیر […]