آرشیو برچسب های: رشد مغز

تأثیر تجربیات فردی در خردسالی بر رشد مغز و شکل گیری حافظه

در حالی که از مدت ها قبل مشخص است که تجربیات فردی ما در کودکی به ویژه وقایع زیان بار، توانایی تغییر رشد مغز را دارند، دانشمندان علوم مغز و اعصاب تصور می کردند مغز برای هدایت مسیر خود به شبکه های از پیش برنامه ریزی شده متکی است، و این تجربیات پیچیده تنها پس […]

مغز چگونه رشد می کند

ما نمی توانیم سلول ها را با چشم ببینیم، اما بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده است. بر اساس تعداد و تنوع باورنکردنی سلول هایی که به عنوان یک بزرگسال داریم، سخت است باور کنیم که ما به عنوان یک سلول کوچک شروع به کار کرده ایم، و مغز ما از طریق همین سلول […]