آرشیو برچسب های: رابطه سازی

چگونه در فروش رابطه سازی کنیم؟

متخصصان فروش از دسترسی به مجموعه وسیعی از ابزارهای دیجیتال لذت می برند. پیچیدگی این برنامه ها ، می تواند یک حقیقت ساده درباره فروش را پنهان کند. رابطه بین فروشنده و مشتری آن چیزی است که فروش را به پایان می رساند. در صورت عدم حمایت از روابط خریدار و فروشنده ، حتی قدرتمندترین […]