آرشیو برچسب های: ذانش مغز

راه های رسیدن به اهداف و مقابله با تنبلی

همه ما در بازه هایی از زمان احساس می کنیم انرژی کمتری داریم و برای یافتن انگیزه تلاش می کنیم. معمولاً اینطور احساس می شود، اما وقتی این لحظات بیشتر یا بیشتر می شوند یا مدت زمان بیشتری طول می کشد، ممکن است خودمان را متفاوت ببینیم. اهداف ما از اهمیت کمتری برخوردار می شوند، […]

همگام سازی ساعت بیولوژیکی بدن و برنامه روزانه

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بتوانید در یک روز کار بیشتری نسبت به روال معمول خود انجام دهید؟ یک شبانه روز برای همه ما 24 ساعت است، با این حال، برای داشتن بهترین عملکرد، چگونه می توانیم از روزهای خود استفاده بیشتری بکنیم؟ تحقیقات نشان داده است یکی از راه […]