آرشیو برچسب های: خونریزی مغزی

آنچه که باید در مورد خونریزی مغزی بدانیم

خونریزی مغزی

این عبارت به خونریزی در مغز اشاره دارد. این عارضه به عنوان خونریزی مغزی یا خونریزی داخل جمجمه نیز شناخته می شود، و یک وضعیت فوق العاده پزشکی است که نیاز به درمان فوری دارد. جمجمه مغز را احاطه کرده است، و هرگونه نشت خون در یک خونریزی می تواند باعث فشرده سازی و آسیب […]