آرشیو برچسب های: خودپنداره

مفهوم خود یا خودپنداره چیست

مفهوم خود یا به عبارت دیگری خودپنداره تصویری است که ما از خودمان داریم. این تصویر از خود دقیقاً چگونه با گذشت زمان شکل می گیرد و تغییر می کند؟ این تصویر به طرق مختلفی توسعه می یابد، اما به طور ویژه ای تحت تأثیر تعاملات ما با افراد مهم زندگی ماست. تعریف مفهوم خود […]