آرشیو برچسب های: خودتنظیمی

ابزارهایی برای به حداکثر رساندن خودکنترلی و خودتنظیمی

خود کنترلی

تصور کنید در محل کار خود هستید، و رئیستان شما و همکارتان را غافلگیر می کند. او همین حالا به یک گزارش فوری تکمیل شده نیاز دارد. اگرچه ممکن است دچار استرس شوید، اما می دانید اگر سرتان را پایین بیاندازید و سخت کار کنید، می توانید گزارش را به پایان برسانید. با این وجود […]

تمرین و پرورش خودتنظیمی در خود

خودتنظیمی را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد. مطابق ابتدایی ترین تعریف، این امر مستلزم کنترل رفتار، احساسات و افکار یک شخص در رسیدن به اهداف بلند مدت است. به طور خاص، خود تنظیمی عاطفی به توانایی مدیریت عواطف و احساسات مختل کننده اشاره دارد. به عبارت دیگر، قبل از اقدام به انجام […]