آرشیو برچسب های: خواسته

تفاوت نیاز و خواسته

درک تفاوت بین خواسته ها و نیازهای مشتری مهمترین نکته موفقیت در کسب و کار است. اغلب آنچه مشتری می خواهد بطور قطعی با آنچه نیاز دار مخالف است. به عنوان یک بیزینس من، کار شما این است که به مشتری آنچه را که میخواهد بدهید. کمک به آنها برای درک آنچه نیاز دارند نیز […]