آرشیو برچسب های: خواب همراه با حرکات سریع چشم

مقاله ای در مورد مفهوم خواب

در حالی که طول و الگوی خواب در گونه های مختلف متفاوت است، این نوع استراحت منحصر به فرد در اکثر حیوانات شامل انسان هم اتفاق می افتد. این فرایند طبیعی توسط یک ساعت بیولوژیکی خودپایدار که کم و بیش در یک چرخه 24 ساعته کار می کند، اداره می شود. بعد از اینکه هر […]

خواب همراه با حرکات سریع چشم یا REM چیست

خواب همراه با حرکات سریع چشم یا REM یکی از چهار مرحله ای است که مغز در طول چرخه خواب طی می کند. این دوره از چرخه خواب معمولاً حدود 90 دقیقه پس از به خواب رفتن فرد اتفاق می افتد. این نوع خواب با تعدادی از تغییرات فیزیولوژیکی مشخص می شود که شامل شل […]