آرشیو برچسب های: خنده

در شرایط استرس زا بخندید!

بسیاری از افراد وقتی که به اشتباهات مرتکب شده خود حتی در کودکی نگاه می کنند، احساس خجالت می کنند. اگرچه اشتباهات اجتماعی و اشتباهات نادرست در طول زندگی هر فردی متداول و عملاً غیرقابل اجتناب است، اما بسیاری از ما خود را به خاطر کارهای خجالت آوری که در گذشته انجام داده ایم، مورد […]