آرشیو برچسب های: خلوت کردن با خود

مزایای تنها بودن و خلوت کردن با خود

تنهایی معمولا به عنوان یک ویژگی منفی مورد نکوهش قرار می گیرد. از طرفی، متخصصان اغلب در مورد فضایل ارتباطات اجتماعی و ارتباط آن با ایمنی بیشتر، استرس کمتر، و طول عمر بیشتر صحبت می کنند.   همچنین، تنها بودن و خلوت کردن با خود معمولا با تنها و بی کس ماندن اشتباه گرفته می شود. […]