آرشیو برچسب های: حل مسئله

مروری بر روند ذهنی حل مسئله

از سازماندهی مجموعه فیلم های خود گرفته تا تصمیم گیری برای خرید خانه، حل مسئله قسمت عمده ای از زندگی روزمره را تشکیل می دهد. مشکلات می توانند کوچک (مانند حل یک معادله ریاضی از تکالیف خود) یا بسیار بزرگ (برنامه ریزی برای شغل آینده خود) باشند. حل مسئله یک روند ذهنی است که شامل […]