آرشیو برچسب های: حرف زدن با خود

تاثیر حرف زدن با خود بر کاهش استرس

در جامعه درمانی کاملاً مشهور است که اظهارات منفی دیگران می تواند احساس ارزشمند بودن ما را از بین ببرد. کودکان تمایل دارند که ارزیابی های منفی معلمان و والدینشان در مورد خود را باور کنند، و وقتی به طور منظم مورد انتقاد قرار می گیرند، نوعی خویشتن پنداری معیوب را در خود پرورش می […]