آرشیو برچسب های: حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت که به عنوان حافظه اصلی یا فعال نیز شناخته می شود، شامل اطلاعاتی است که در حال حاضر از آن آگاه هستیم، یا درباره آن فکر می کنیم. اطلاعات یافت شده در حافظه کوتاه مدت ناشی از توجه به حافظه های حسی می باشد. یک مرور کلی: حافظه کوتاه مدت بسیار کوتاه […]