آرشیو برچسب های: جملات مثبت

چگونه از جملات مثبت برای کاهش استرس خود استفاده کنیم

جملات مثبت ابزاری عالی برای تغییر ذهن ناخودآگاه شما از طرز فکر منفی به مثبت است. ایده مورد نظر این است که اهدافی را که می خواهید، با استفاده از جملاتی مثبت به اندازه کافی تکرار کنید تا بخشی از روش تفکر و دید شما نسبت به جهان باشد. جملات مثبت همانند روشی که در […]