آرشیو برچسب های: جلسات فروش

5 نکته اساسی برای مدیران فروش برای اجرای جلسات فروش بهتر

جلسات با فروشندگان شما اغلب می تواند یک ضرورت تلقی شود ، نه یک مورد قابل انتظار. از نظر بسیاری از مدیران فروش ، این جلسات می توانند به جلسات طولانی و کسل کننده ای تبدیل شوند که مردم برای بیرون آمدن از آن نمیتوانند منتظر بمانند. بسیاری از جلسات فروش به دلایل زیر شکست […]