آرشیو برچسب های: تکنولوژی

آیا ربات چت جایگزین فروشنده های انسانی میشود؟

اصل نورومارکتینگ:یک ماشین(ربات چت) در مقایسه با انسان توانایی همدلی کمتری دارد و همچنین از دانش کمتری نیز برخوردار است. کاربرد:در ابتدای مکالمه فروش هرگز هویت یک ربات چت را افشا نکنید در عوض ،پس از اتخاذ تصمیم از افشاگری استفاده کنید.این عمل به خوبی کار یک کارمند ماهر است. به احتمال زیاد ، هنگام […]