آرشیو برچسب های: توجه دیجیتال

توجه در دنیای دیجیتالی: شش مطالعه موردی

در شرکت های دیجیتال ، توانایی انجام آزمایش های دیجیتالی در مقیاس جمعیت ، یکی از مهمترین عوامل رشد آنها است. از آنجا که آنها همچنین توجه را بصورت آنلاین آزمایش می کنند ، این شرکتها دائماً در مورد عوامل محرک و تأثیرگذار توجه و اندازه اثرات آنها یاد می گیرند.آنها بیشتر و بیشتر در […]