آرشیو برچسب های: توانایی شناختی

آموزش می تواند توانایی های شناختی افراد سالمند را بهبود بخشد

آموزش بزرگسال

بر اساس یافته های کارآزمایی بالینی سراسری در سراسر کشور، بزرگسالان بالای 65 سال می توانند با آموزش و تمرین مناسب، حافظه، تمرکز و حل مسأله را در خود به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. علاوه بر این، محققان از سایت های متعدد، از جمله دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ و دانشکده پرستاری جان […]