آرشیو برچسب های: تنفر از خود

برای از بین بردن از خود بیزاری و تنفر از خود چه باید کرد؟

تنفر از خود مانند این است که شخصی در تمام طول روز و همیشه به دنبال شماست، از شما انتقاد می کند، به هر نقص و ایرادی در شما اشاره می کند، و برای هر اشتباهی شما را سرزنش می کند. بنابراین از خود بیزاری می تواند احساس بسیار ناخوشایندی به شما منتقل کند. افکار […]