آرشیو برچسب های: تمرکز

شناخت توجه و تمرکز بهتر

شما در این لحظه، در حدی که فکر می کنید تمرکز کافی ندارید. حتی مهم نیست چه کاری انجام می دهید، توجه شما همیشه جای دیگری است. چه در حال خواندن شعری باشید و چه در حال تهیه غذا، به صورت صد در صدی تمرکز ندارید. توجه توجه ما محدود است، و تمرکز باعث می […]

مدیریت تمرکز و عدم تمرکز

توانایی تمرکز کردن عامل اصلی رسیدن یک فرد به تعالی و پیشرفت است. تکنیک های تمرکزی مانند فهرست انجام کارها، جداول زمانی و تقویم های یادآوری، همگی به افراد کمک می کنند تا در کار خود ثابت قدم باشند. کمتر کسی در این مورد اختلاف نظر دارد، و حتی اگر این گونه باشد، شواهدی وجود […]

حلقه گمشده استراتژی های بازاریابی:تمرکز

یادگیری و تسلط بر مهارتهای فروش جدید فقط با تمرکز حاصل می شود. عدم تمرکز در سازمان های فروش به دلیل چند مورد ایجاد می شود. تمزکز شما بر چیست؟ مدیران فروش برای انتقال مهارتهای موفقیت که آنها را به عنوان یک تولید کننده برتر تبدیل می شود ، سخت تلاش می کنند. آنها آموزش […]