آرشیو برچسب های: تماس های سرد

چگونه میتوان یک تماس فروش موفق داشت؟

بیشتر تماس های فروش شما منجر به موفقیت میشوند یا آیا شما از آن دسته فروشندگان حرفه ای هستید که نمی تواند بفهمد چرا بسیاری از تماس های خارق العاده و چشمگیرشان به فروش تبدیل نمی شوند؟ شما تنها نیستید. این در هر زمان یا نقطه دیگری برای همه اتفاق می افتد گرچه به نظر […]

7 گام برای تبدیل تماسهای سرد تلفنی به مکالمات هوشمند

نکته مهم در شروع تماسهای سرد ، ایجاد پیام هایی است که مشتریان بالقوه را برای مشارکت در گفتگوهای معنی دار وادار می کند. Art Sobczak در کتاب خود معروف به تماسهای هوشمند به زیبایی روشهایی را برای جلوگیری از اشتباه در تماسهای سرد اولیه معرفی کرده است که در این مقاله به توضیح بعضی […]