آرشیو برچسب های: تماس فروش

چگونه میتوان یک تماس فروش موفق داشت؟

بیشتر تماس های فروش شما منجر به موفقیت میشوند یا آیا شما از آن دسته فروشندگان حرفه ای هستید که نمی تواند بفهمد چرا بسیاری از تماس های خارق العاده و چشمگیرشان به فروش تبدیل نمی شوند؟ شما تنها نیستید. این در هر زمان یا نقطه دیگری برای همه اتفاق می افتد گرچه به نظر […]