آرشیو برچسب های: تقویت اراده

راه های تقویت اراده

تقویت اراده

وقتی منبع اصلی رفتارهای خود را بشناسیم، کار در جهت رسیدن به اهداف مان آسان تر می شود، اگرچه هنوز هم دشوار است. مطالعات علمی دقیقاً مشخص می کند که تغییرات رفتاری ارائه شده در ادامه چگونه می توانند بر تقویت اراده تأثیر بگذارند. هر یک از این پیشنهادات، مانند “بهبود خودآگاهی”، مربوط به مفاهیم […]