آرشیو برچسب های: تغییر

چرا کوری نسبت به تغییر در ما اتفاق می افتد

در حالی که ممکن است فکر کنید همه تغییراتی را که در محیط اطراف شما اتفاق می افتد می بینید یا از آن ها آگاه هستید، اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد که پردازش کامل آن ها در مغز شما کار ساده ای نیست. مغز شما نمی تواند از تک تک مواردی که در جهان پیرامون […]

در مورد چالش سی روزه چه می دانید؟

چالش سی روزه اغلب نویدبخش مسیری برای یک زندگی جدید همراه با عادات سالم در طی 30 روز است. چالش ها می توانند به هر تعداد از رفتارهای سالم، عادات سازنده و هر تغییر ساده دیگری مرتبط شوند که می توانند منجر به یک زندگی بهتر شوند. اما آیا چالش سی روزه واقعا جواب می […]