آرشیو برچسب های: تعارض

داستانهایی که تعارض دارند بهتر میفروشند!

اصل نورومارکتینگ:یک داستان جذاب تجاری ارتباطات مثبتی با برند ایجاد می کند. کاربرد:داستان های معکوس تعارض در تبلیغات می تواند به مصرف کنندگان در درک مزایای محصول کمک کند. داستان موانع و راه حل هایی را ارائه می دهد که ممکن است خود مصرف کنندگان با آن شناسایی شوند. همه ما داستان هایی می دانیم […]