آرشیو برچسب های: تصویر برند

تصویر برندها در ذهن مصرف کنندگان با fMRI

نقشه برداری از تصویر برند در مغز مصرف کنندگان با الگوهای تصویری مشاغل ، منابع قابل توجهی را برای ایجاد برند صرف می کنند. یکی از اهداف آنها ایجاد ارتباطات ذهنی زنده و ثابت در ذهن مصرف کنندگان از طریق تبلیغات و کمپین های بازاریابی است. به عنوان مثال ، یک برند غلات ممکن است […]