آرشیو برچسب های: تحریفات شخصی

آیا شما هم دچار تحریفات شناختی هستید؟

شاید زمانی که نگاهی کلی به زندگی خود می اندازید، مغزتان تلاش کند که نظر شما را به سمت موضوعاتی که حقیقت ندارند، منحرف کند. تحریفات شناختی همیشه اتفاق می افتند، و در آن ذهن تعبیری نه چندان عینی به آنچه که در واقعیت تجربه می کنید، نسبت می دهد. این نوع تحریفات به خصوص […]