آرشیو برچسب های: تجربیات فردی

تأثیر تجربیات فردی در خردسالی بر رشد مغز و شکل گیری حافظه

در حالی که از مدت ها قبل مشخص است که تجربیات فردی ما در کودکی به ویژه وقایع زیان بار، توانایی تغییر رشد مغز را دارند، دانشمندان علوم مغز و اعصاب تصور می کردند مغز برای هدایت مسیر خود به شبکه های از پیش برنامه ریزی شده متکی است، و این تجربیات پیچیده تنها پس […]