آرشیو برچسب های: تجارت منصفانه

چگونه یک جایگزین تجارت منصفانه می تواند برند شما را خراب کند

اصل نورومارکتینگ:قوانین بازار با معرفی تجارت منصفانه و برچسب های ارگانیک در حال تغییر است. آنها یک نقطه مرجع جدید برای مصرف کنندگان تعیین می کنند و نحوه ارزش گذاری سایر برندها و گزینه های دیگر را در همان خط تولید تغییر می دهند. کاربرد:یک قهوه اجتماعی بخورید. به بازاریابان ، مدیران برندها ، خرده […]