آرشیو برچسب های: تبلیغات نامحسوس

چه زمانی بهتر است تبلیغات نامحسوس را افشا کنیم؟

اصل نورومارکتینگ:اطلاع رسانی در مورد تبلیغات نامحسوس باعث می شود که مردم در طول نمایشگاهی آتی به برندها بیشتر توجه کنند اما به روشی منفی. کاربرد:از تبلیغات نامحسوس فقط درمحصولات بسیار کاربردی استفاده کنید. نه با محصولاتی که از طریق نگرش مثبت هدایت می شوند. از آنجا که مصرف کنندگان مشتاق تر از هر زمان […]