آرشیو برچسب های: تبعیض سنی

تأثیرات تبعیض سنی بر افراد مسن

تعصب می تواند تأثیر زیادی در نحوه رفتار و تعامل افراد با دیگران، بویژه با کسانی که با آنها متفاوت هستند، داشته باشد. پیش داوری یک نگرش بی اساس و معمولاً منفی نسبت به اعضای یک گروه است. تبعیض سنی یا سن گرایی نیز، به نوعی از تبعیض و کلیشه سازی علیه گروهی از افراد […]