آرشیو برچسب های: برنامه ریزی فروش

عادت های مثبت و خوبی که هر فروشنده حرفه ای باید داشته باشد

در کاربردهای عمومی مدرن ، کلمه “عادت” تقریباً بار منفی به خود گرفته است. بیش از هر چیز دیگری ، شما همیشه کلمه ای را می شنوید که در عباراتی مانند “عادت بد” ، “ترک یک عادت” و “ایجاد عادت” استفاده می شود. با این حال ، در انتهای دیگر مقیاس ، ممکن است عادت […]

برنامه فروش شما: نقشه راه شما برای موفقیت در فروش

پس از تکمیل تجزیه و تحلیل فروش ، باید درک خوبی از کارکرد و کار نکردن برای تیم فروش و کسب و کار خود داشته باشید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به طور استراتژیک از نقاط ضعف استفاده کرده و برنامه ای برای توسعه این مناطق ایجاد کنید – و اهداف رشد خود […]