آرشیو برچسب های: برنامه روزانه

همگام سازی ساعت بیولوژیکی بدن و برنامه روزانه

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بتوانید در یک روز کار بیشتری نسبت به روال معمول خود انجام دهید؟ یک شبانه روز برای همه ما 24 ساعت است، با این حال، برای داشتن بهترین عملکرد، چگونه می توانیم از روزهای خود استفاده بیشتری بکنیم؟ تحقیقات نشان داده است یکی از راه […]