آرشیو برچسب های: بدبینی دفاعی

جنبه مثبت بدبینی دفاعی

بدبینی دفاعی

بدبینی دفاعی استراتژی است که توسط افرادی که در مورد یک رویداد پیش رو مضطرب هستند، استفاده می شود. در حالی که بدبینی غالباً به عنوان یک ویژگی منفی تلقی می شود، بدبینی دفاعی می تواند روشی مفید برای کسی باشد که اضطراب خود را به سمت یک نتیجه مثبت هدایت می کند. بدبینی دفاعی […]