آرشیو برچسب های: بازریابی و فروش

کدام بهتر به فروش میرود؟رایگان یا با تخفیف؟

اصل نورومارکتینگ:رفتار خرید بصورت مثبت تحت تأثیر کاهش قیمت قرار می گیرد ، در حالی که هدایای رایگان یا مدل پریمیوم ، چنین تأثیر بزرگی ندارند. کاربرد:به دنبال کاهش قیمت به مدل پریمیوم یا ارائه رایگان باشید تا رفتار خرید را ارتقا دهید. 20000 تومان تخفیف یا یک کتاب آشپزی رایگان؟ مشوق های مبتنی بر […]

آینده نورومارکتینگ

آیا تاکنون بخشی از یک آزمایش نورومارکتینگ بوده اید که محققان در واقع مغز شما را اسکن کرده اند؟ چند نفر را میشناسید که جزئی از این تحقیقات بوده اند؟ احتمالا خیلی زیاد نیستند. با این وجود ، تعداد زیادیمقاله را میشود در حوزه نورومارکتینگ پیدا کرد. همه ما در سمت نو از این بابت […]