آرشیو برچسب های: بازاریابی تله ای

بازاریابی تله ای چیست و چرا شما فریب میخورید؟

چگونه میتوان محصولی مشابه اما با کیفیت پایین تر را برای فروش پیشنهاد داد؟ میخواهید از یک محصول یا خدمات فروش بیشتری به دست بیاورید؟یک ایده فوق العاده وجود دارد:یک محصول مشابه اما با کیفیت پایینتر راتقریبا نزدیک به قیمت محصولی که میخواهید بفروشید به مشتری پیشنهاد بدهید.احتمال خرید این گزینه کمتر است اما به […]